• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Κατασκευή τοιχίου σε εργοστάσιο

Περιοχή: ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ

Εργασίες κατασκευής τοιχίων με τεχνοτροπία και χρήση μεταλλότυπου με γερανοφόρο όχημα, χρήση αδιατάρακτης κοπής και σφυριού σε εργοστάσιο.