• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Νέο Θέατρο Κρήνης

Περιοχή:ΚΡΗΝΗ ΠΑΤΡΩΝ

Ανοικτό θέατρο Κρήνης, ένα μοναδικό έργο για το οποίο στην παράδοσή του δεχτήκαμε τις καλύτερες κριτικές από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υψηλή ποιότητα κατασκευής.